CO2-Prestatieladder 2023

Bij Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. hechten we veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Wij willen de negatieve effecten van onze werkzaamheden op het milieu zo klein mogelijk maken. Om bij te dragen aan de reductie van het broeikasgas CO2, dat o.a. vrij komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en dat zorgt voor de wereldwijde opwarming van de aarde, hebben wij besloten om de CO2-prestatieladder te omarmen, als managementsysteem voor onze CO2-reductie.!